larmpartnerab.se
Om kamera utrustning

Kamerautrustning

För att få en bra videoövervakning och det resultat man förväntar sig så är oftast inte bästa lösningen att köpa första bästa utrustning man hittar. Det skiljer sig väldigt mycket mellan alla olika kameror och optik. LPS hjälper dig att hitta rätt utrustning för dina behov.


Men bara för att man kan skrädda sy en optimal lösning innebär det inte att paket alternativen är en sämre lösning. Nyckeln för att få en bra lösning handlar ofta om installationen och inställningen av varje kamera så den passar i den miljö där den är placerad.

Kamerahus

Det finns ett flertal olika typer av kamerahus för olika behov och installationer. Det finns både fördelar och nackdelar beroende på vilken typ man väljer. Det finns betydligt fler typer men dessa är de vanligaste kategorierna.

Inspelningsutrustning

All kamera bevakning bör ha någon typ av lagring av inspelat material så det går att gå tillbaka och spela upp det som hänt. Inspelat material kan ske på en NVR ( hårddisk),  SD-kort (minneskort) eller molnlagring. Den bästa säkerheten blir om man kombinerar lagring på flera sätt men det är oftast överkurs men kan vara bra i vissa fall.

Installations material

En bra planerad installation och rätt utrustning, kan den göras kostnadseffektiv så t ex kabeldragning minimeras och installationskostnaden blir mindre.  Istället för att dra en kabel till varje kamera hela vägen till NVR:en så kan man bygga ett nätverk för kameraanläggningen.  Här finns många olika lösningar för att göra installationen enkel och möjlighet att hålla ner kostnaden. Dessutom så kommer kabeldragningen kunna användas även om man vill byta kamerorna i framtiden.